twitter

Twitter 0.8

20. února 2010 v 13:35 | summer

So, Miami get ready!!! LOL! Any girls want the chance to enter? Go here:http://bit.ly/bmhdFv
about 8 hours ago from TweetDeck

- Tak Miami priprav sa!!! LOL! Akekoľvek dievča má šancu vstúpiť? Poď sem:http://bit.ly/bmhdFv
__________________________________________________


I'm so excited that I'm apart of it! I'll be appearing at the live event on FIU's Modesto A Maidique Campus in Miami on Monday!!
about 8 hours ago from TweetDeck

- So z toho taká nadšená! V pondelok sa objavím na živej akcii Maidique Campus v Miami.
__________________________________________________

L.e.i jeans, Fashion Delievers, and Teen Vogue are looking for a high school girl to be the new face of L.e.i jeans!
about 8 hours ago from TweetDeck

- L.e.i jeans, Fashion Delievers a Teen Vogue hľadajú stredoškolske dievča, ktoré by bolo
novou tvárou L.e.i jeans!!
__________________________________________________

Not only that, but they'd also win a 100 thousand $ scholarship and a Teen Vogue internship!!
about 8 hours ago from TweetDeck

- Nielen to, ony by mali vyhrať 100 000 $ štipendium a stáž v Teen Vogue!!

Twitter 0.7

18. února 2010 v 17:37 | summer


Totally excited for Regis & Kelly tomorrow morning!!! Make sure you guys watch!! :)
about 13 hours ago from TweetDeck

- Som úplne nadšena pre Regis & Kelly zajtra ráno!!! Uistite sa, že budete všetci pozerať!! :)
__________________________________________________

Many more episodes, couples, and rivals to come when #90210 returns on March 9th! Who's excited?
about 16 hours ago from TweetDeck

- Mnoho ďalších epizód, párov a rivalov príde, keď sa 90210 vráti 9. marca! Kto je nadšený?
__________________________________________________

RT @delfigiuntini: @shenae_official Annie and Naomi! Of course
about 16 hours ago from web

- Annie a Naomi! Samozrejme
_________________________________________________

RT @eugenioaimi: @shenae_official Definitely Naomi - Annie. I miss hearing Naomi Saying "Annie the slut"
about 16 hours ago from web

- Naomi-Annie, Chýba mi, čo hovorí Naomi "Annie je šľapka"
_________________________________________________

RT @O_Pontes: @shenae_official Dixon and Silver (when they begun). They were cute, in a way, you know?
about 16 hours ago from web

- Dixon a Silver(na začiatku) boli rozkošni, však?

_________________________________________________

Me 2!! RT @iiheartjonas: @shenae_official ANNIE AND ETHAN, i miss ethan :)
about 16 hours ago from TweetDeck

- Annie a Ethan, chýbaš mi Ethan :)
Twitter 0.6

16. února 2010 v 14:20 | summer

I love being in NY! Went to the Charlotte Ronson show last night! Amazing!
1:02 PM Feb 13th from TweetDeck

- Milujem byť v NY! Bola som na Charlotte Ronson show, minulú noc! Úžasné!
.....................................................................................................................


http://twitpic.com/131uni - Last night! I save the best outfits for NY! LOL!
1:05 PM Feb 13th from TwitPic
.
-http://twitpic.com/131uni- Minulá noc! Šetrim najlepšie oblečenie pre NY! LOL!
.....................................................................................................................

Happy Valentine's Day! :)
10:44 AM Feb 14th from TweetDeck

- Šťastného Valentína! :)
.....................................................................................................................

In hair and makeup :)
4:57 AM Feb 15th from TweetPhoto

- Vlasy a makeup :) ↓

Twitter 0.5

10. února 2010 v 9:38 | summer

Happy 9.02.10 day! Woohooo! Who's ready for some new episodes! Lol!
about 12 hours ago from TweetDeck

- 9.02. 10 šťastný deň! Woohooo! Kto je pripraveny na nejake nové epizody! Lol!


Twitter 0.4

7. února 2010 v 19:11 | summer

Shot the last episode yesterday! Can't wait for you guys to see it! :)
1:39 PM Feb 5th from TweetDeck

- Točenie poslednej epizody, včera. Nemôžem sa dočkať až to uvidite! :)

.................................................................................................

You can take the girl out of Toronto, but you can never take the Toronto out of the girl.
4:48 PM Feb 4th from TweetDeck

- Môžete vziať dievča z Toronta, ale nikdy Toronto z dievčaťa.

.................................................................................................

90210 will be back on March 9th! Yay!!
4:37 PM Feb 4th from TweetDeck

- 90210 je späť 9. Marca ! Hurá!!

Twitter 0.3

3. února 2010 v 15:31 | summer

Paparazzi are crazy today, then again, when aren't they?about 16
hours ago from TweetDeck

- Paparazzi sú dnes blázni, potom znova, kde oni nie su ?
.............................................................................................
@Sara_Paxton Saw some of your new photo shoots! You look amazing!!
about 8 hours ago from TweetDeck

- Sare Pawton: Videla som tvoj novy photoshoot, vyzeráš užasne !!
....................................................................................................
@WatWouldParisDo sa pýtala Sheanae. Kedy sa vráti 90210 ?
@WatWouldParisDo- Next month
- Ďalší mesiac

Twitter 0.2

1. února 2010 v 19:50 | summer


How amazing were th Grammys last night!! What were your
favorite parts?1 hour ago from HelloTxt
- Ako úžasne bolo na Grammys minulú noc. Aká časť bola vaše oblúbená?

.........................................................................................

GaGa oh LaLa!! about 1 hour ago from HelloTxt
- GaGa oh LaLa!!

Twitter 0.1

2. ledna 2010 v 16:41 | summer


2010 already?! That's amazing!! 12:01 AM Jan 1st from TweetDeck
- 2010, už? To je užasne !!

Happy New Years everyone!!!!! 12:01 AM Jan 1st from TweetDeck
Šťastný Nový Rok všetkým !!!!!
 
 

Reklama